25. 1. 2016 | Pardubice | Sukova síň Domu hudby | 19:30

Koncert abonentní řady Komorní filharmonie Pardubice

program

» Wolfgang Amadeus Mozart: Chrámové sonáty – výběr

» Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem d moll K 626

spoluúčinkující

» Eva Bodorová (soprán)

» Judita Andelová (mezzosoprán)

» Patrik Horňák (tenor)

» Boris Prýgl (bas)

» Pavel Svoboda – varhany

» Komorní filharmonie Pardubice

» Peter Feranec (dirigent)

pořadatel

» Komorní filharmonie Pardubice

» www.kfpar.cz