23. 12. 2017 | Praha | Rudolfinum | Dvořákova síň | 15.00

Předvánoční koncert České filharmonie

program

Jiří Ignác Linek: Vzhůru, vzhůru, pastuškové
Tomáš Norbert Koutník: Hej, hej, jeden i druhej
Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční “Hej, mistře”

spoluúčinkující

Lenka Máčiková Kusendová (soprán)
Petra Noskaiová (alt)
Jaroslav Březina (tenor)
Jiří Hájek (bas)

Česká filharmonie
Vojtěch Jouza (dirigent)

pořadatel

Česká filharmonie
www.ceskafilharmonie.cz