Photo

Praha | official photography | 2017
Praha | Sál Martinů | 2017
Anthracite Fields | 7.11.2017
Groβschönau-Waltersdorf | 2017
Kuks | Hospital Kuks | foto Tomáš Vlk
Kuks | Church of the Holy Trinity | 2016
Opočno | kostel Narození Páně
Opočno | Church of the Nativity of Our Lord | 2015
Polička | Tylův dům
Polička | Tyl’s House | 2015
Holešov | zámek
Holešov | Castle | 2015
Praha | Anežský klášter
Praha | Agnes Monastery | 2014
Nová Říše | klášter premonstrátů | 2014
Praha | official photography | 2014
Jihlava | Velká gotická síň radnice
Jihlava | Great Gothic Hall of the Town Hall | 2013
Kutná Hora | chrám sv. Barbory
Kutná Hora | the temple of St. Barbora | 2013
Olomouc | kaple Božího těla
Olomouc | Chapel of God´s body | 2012
Praha | Rudolfinum | Dvořákova síň
Praha | Rudolfinum | 2012
Žďár nad Sázavou | kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
Žďár nad Sázavou | Church of St. Jan Nepomucký | 2011
Praha | Trojský zámek | Hlavní sál
Praha | Trojan Castle | 2011