Photo

Praha | official photography | 2017

Praha | Sál Martinů | 2017

Anthracite Fields | 7.11.2017

Groβschönau-Waltersdorf | 2017

Kuks | Hospital Kuks | foto Tomáš Vlk

Kuks | Church of the Holy Trinity | 2016

Opočno | kostel Narození Páně

Opočno | Church of the Nativity of Our Lord | 2015

Polička | Tylův dům

Polička | Tyl’s House | 2015

Holešov | zámek

Holešov | Castle | 2015

Praha | Anežský klášter

Praha | Agnes Monastery | 2014

Nová Říše | klášter premonstrátů | 2014

Praha | official photography | 2014

Jihlava | Velká gotická síň radnice

Jihlava | Great Gothic Hall of the Town Hall | 2013

Kutná Hora | chrám sv. Barbory

Kutná Hora | the temple of St. Barbora | 2013

Olomouc | kaple Božího těla

Olomouc | Chapel of God´s body | 2012

Praha | Rudolfinum | Dvořákova síň

Praha | Rudolfinum | 2012

Žďár nad Sázavou | kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

Žďár nad Sázavou | Church of St. Jan Nepomucký | 2011

Praha | Trojský zámek | Hlavní sál

Praha | Trojan Castle | 2011