18. 11. 2014 | Praha | Obecní dům | Smetanova síň | 18.00

Koncert z filmové hudby skladatele Vadima Petrova

program

» Vadim Petrov: Krkonošská pohádka
» Vadim Petrov: Ruské evangelium
» Vadim Petrov: Stříbrná serenáda

pořadatel

» Obecní dům
» www.obecnidum.cz