20. 12. 2015 | Hradec Králové | Sál FHK | 18.00

Mimořádný koncert Filharmonie Hradec Králové

program

» Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční “Hej, mistře”

spoluúčinkující

» Kateřina Šmídová Kalvachová (soprán)
» Ludmila Kromková (alt)
» Josef Moravec (tenor)
» Jiří Sulženko (bas)
» Filharmonie Hradec Králové
» Lukáš Vasilek (dirigent)

pořadatel

» Filharmonie Hradec Králové
» www.fhk.cz