26. 12. 2013 | Praha | kostel sv. Šimona a Judy | 18.00

Mimořádný koncert abonentního cyklu Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK

program

» Johann Sebastian Bach: Vánoční oratorium (kantáty 1–3)

spoluúčinkující

» Alena Hellerová (soprán)
» Markéta Cukrová (alt)
» Hasan El-Dunia (tenor)
» Tomáš Král (bas)
» Pražský barokní soubor
» Vojtěch Jouza (dirigent)

pořadatel

» Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK
» www.fok.cz